Câu hỏi:

24/10/2023 848

Kể tên một số nữ anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Em có đồng ý nhận định dưới đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? Bằng kiến thức lịch sử đã học, hãy chứng minh.

“Trong khoảng năm thứ 40 sau Công nguyên, hai chị em người Việt Nam là Hai Bà Trưng đã đứng lên khởi nghĩa chống ngoại xâm, thức tỉnh tinh thần độc lập. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử mà người dân Việt Nam đứng lên vì nền độc lập....

(Phát biểu của Cựu Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo Doanh nghiệp APEC - CEO Summit, ngày 10 - 11 - 2017)

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Một số nữ anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc: Hai Bà Trưng; Lê Chân; Bà Triệu; Bùi Thi Xuân; Nguyễn Thị Minh Khai; Nguyễn Thị Định,…

- Đồng ý với nhận định của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

+ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa lớn đầu tiên trong thời Bắc thuộc => mở đầu thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ lâu dài, bền bỉ của người Việt.

+ Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí anh hùng của phụ nữ Việt Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nghệ thuật quân sự nào dưới đây trong kháng chiến chống quân xâm lược Tổng thời Lý được kế thừa và phát huy trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Xem đáp án » 24/10/2023 6,003

Câu 2:

Nghĩa quân Lam Sơn đã vận dụng những bài học kinh nghiệm nào từ kho tàng quân sự truyền thống của dân tộc trong cuộc khởi nghĩa chống quân Minh?

Xem đáp án » 24/10/2023 4,617

Câu 3:

Một trong những vai trò quan trọng của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc thế kỉ XVIII là

Xem đáp án » 24/10/2023 2,696

Câu 4:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc?

Xem đáp án » 24/10/2023 1,637

Câu 5:

Đọc đoạn thông tin và hoàn thành bảng dưới đây.

Sử gia Lê Văn Hưu nói: “Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành ở Lĩnh Ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương”

(Ngô Sỹ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1998, trang 156, 157)

1. Nhân vật lịch sử được nói đến là:…………..

………………………………………………….

2. Trong cuộc sống hiện nay, em có thể học hỏi được điều gì từ nhân vật lịch sử này?

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Bà quê ở huyện Quân An, quận Cửu Chân (Thanh Hoá ngày nay). Căm thù chính sách đồng hoá, áp bức và bóc lột tàn bạo của nhà Ngô, Bà đã nêu ý chí: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp đường sóng giữ, chém cá tràng kình ở bể đông, quét sạch bờ cõi, để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng để làm tì thiếp người ta”.

(Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2010, trang 51)

1. Nhân vật lịch sử được nói đến là:…………..

………………………………………………….

2. Em có suy nghĩ gì về câu nói của Bà? Theo em, câu nói này có còn giá trị ở thời hiện đại hay không?

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

“Nam đế nhà (Tiền) Lý dẫu sức không địch nổi giặc Lương đến nỗi công cuộc không thành, nhưng đã biết nhân thời cơ vùng dậy, tự làm chủ lấy nước mình, đủ làm thanh thế mở đường cho nhà Đinh, nhà Lý sau này...”.

(Quốc Sử quán Triều Nguyễn, Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998, trang 164, 165)

1. Nhân vật lịch sử được nói đến là: …………..

………………………………………………….

2. Nêu công lao nổi bật và ý nghĩa đối với lịch sử dân tộc của nhân vật lịch sử trên.

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

“Vị thế của người anh hùng Phùng Hưng không chỉ ở chỗ là người khởi xướng và lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa chống chế độ đô hộ nhà Đường, mà còn ở chỗ là người mở đầu cho xu thế Việt trong lãnh đạo đất nước, là một vị “vua cha mẹ”.

 (Trương Hữu Quýnh, Bảo tồn, tôn tạo và xây dựng Khu di tích lịch sử - văn hoá Đường Lâm, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2005, trang 24)

1. Nhân vật lịch sử được nói đến là:…………..

………………………………………………….

2. Theo em, việc nhân dân suy tôn nhân vật lịch sử này là vị “vua cha mẹ” có ý nghĩa như thế nào?

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Xem đáp án » 24/10/2023 1,362

Câu 6:

Nhà nước Vạn Xuân được Lý Nam Đế thành lập với mong muốn là

Xem đáp án » 24/10/2023 1,196

Câu 7:

Nối các sự kiện ở cột A với thời gian ở cột B cho phù hợp.

Nối các sự kiện ở cột A với thời gian ở cột B cho phù hợp. (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/10/2023 1,195

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900