Câu hỏi:

24/10/2023 1,059

Nêu kết quả cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông. Theo em, các tư tưởng cải cách của ông có còn giá trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay không?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Kết quả cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông:

+ Xây dựng được hệ thống hành chính thống nhất trên phạm vi cả nước theo hướng tinh gọn, phân cấp, phân nhiệm minh bạch, có sự ràng buộc và giám sát lẫn nhau, bảo đảm sự chỉ đạo và tập trung quyền lực của chính quyền trung ương và của nhà vua.

+ Các hoạt động kinh tế, pháp luật, quân sự, văn hoá, giáo dục đều đạt được tiến bộ hơn hẳn so với các thời trước đó.

- Tư tưởng cải cách của Lê Thánh Tông vẫn còn giá trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay


 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông bao gồm các lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/10/2023 4,219

Câu 2:

Một trong những nguyên nhân khiến vua Lê Thánh Tông phải tiến hành cải cách là

Xem đáp án » 24/10/2023 2,086

Câu 3:

Năm 1484, nhà Lê sơ lập bia Tiến sĩ nhằm

Xem đáp án » 24/10/2023 1,521

Câu 4:

Một trong những cải cách chính trị giúp vua Lê Thánh Tông tập trung quyền lực Nhà nước trung ương tập quyền là

Xem đáp án » 24/10/2023 1,369

Câu 5:

Hoàn thành sơ đồ dưới đây về nội dung cải cách của vua Lê Thánh Tông.

Hoàn thành sơ đồ dưới đây về nội dung cải cách của vua Lê Thánh Tông. (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/10/2023 1,251

Câu 6:

Chính sách quân điền thời Hồng Đức thể hiện quyền lực của Nhà nước với làng xã thông qua cách thức

Xem đáp án » 24/10/2023 1,240

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900