Câu hỏi:

24/10/2023 615

Chọn các từ hoặc cụm từ đã cho dưới đây, điền vào chỗ trống (….....) cho phù hợp về một số nét chính trong cải cách hành chính nhà nước thời vua Minh Mạng.

Chọn các từ hoặc cụm từ đã cho dưới đây, điền vào chỗ trống (….....) cho phù hợp về một số nét chính trong cải cách hành chính nhà nước thời vua Minh Mạng.   Để hạn chế những hiện tượng tiêu cực trong tổ chức ………………..vua Minh Mạng đã xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát “Trên dưới ………………..trong ngoài ………..... lẫn nhau” thực hiện ở tất cả các cấp hành chính. Giữa”………………. và Lục tự luôn có sự phối hợp, kiểm tra và giám sát lẫn nhau. Lục tự giúp vua thừa hành các trách nhiệm do …………………trao cho về các vấn đề văn hoá, giáo dục, thi cử, luật pháp, tế tự. Bên cạnh ……………..... chuyên trách việc luật lệnh, xét xử hình phạt, án tù còn có Tam pháp ty hỗ trợ nhận đơn khiếu nại của những người bị quan triều đình xử oan ức ……………giám sát, kiềm chế hoạt động của các cơ quan hành chính trong các lĩnh vực. ……………………….là cơ quan tham mưu cao nhất của nhà vua nhưng lại không tách rời các cơ quan chức năng khác.  (ảnh 1)

Để hạn chế những hiện tượng tiêu cực trong tổ chức ………………..vua Minh Mạng đã xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát “Trên dưới ………………..trong ngoài ………..... lẫn nhau” thực hiện ở tất cả các cấp hành chính. Giữa”………………. và Lục tự luôn có sự phối hợp, kiểm tra và giám sát lẫn nhau. Lục tự giúp vua thừa hành các trách nhiệm do …………………trao cho về các vấn đề văn hoá, giáo dục, thi cử, luật pháp, tế tự. Bên cạnh ……………..... chuyên trách việc luật lệnh, xét xử hình phạt, án tù còn có Tam pháp ty hỗ trợ nhận đơn khiếu nại của những người bị quan triều đình xử oan ức ……………giám sát, kiềm chế hoạt động của các cơ quan hành chính trong các lĩnh vực. ……………………….là cơ quan tham mưu cao nhất của nhà vua nhưng lại không tách rời các cơ quan chức năng khác.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để hạn chế những hiện tượng tiêu cực trong tổ chức hành chính nhà nước vua Minh Mạng đã xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát “Trên dưới hiệp đồng trong ngoài kiềm chế  lẫn nhau” thực hiện ở tất cả các cấp hành chính. Giữa Lục bộ và Lục tự luôn có sự phối hợp, kiểm tra và giám sát lẫn nhau. Lục tự giúp vua thừa hành các trách nhiệm do pháp luật trao cho về các vấn đề văn hoá, giáo dục, thi cử, luật pháp, tế tự. Bên cạnh bộ Hình chuyên trách việc luật lệnh, xét xử hình phạt, án tù còn có Tam pháp ty hỗ trợ nhận đơn khiếu nại của những người bị quan triều đình xử oan ức. Đô sát viện giám sát, kiềm chế hoạt động của các cơ quan hành chính trong các lĩnh vực. Cơ mật viện là cơ quan tham mưu cao nhất của nhà vua nhưng lại không tách rời các cơ quan chức năng khác.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em, điểm khác biệt trong cải cách của vua Minh Mạng so với cải cách của vua Lê Thánh Tông là gì? Sự khác biệt này có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 24/10/2023 53,365

Câu 2:

Một trong những tác dụng tích cực của cải cách hành chính thời vua Minh Mạng là góp phần

Xem đáp án » 24/10/2023 13,120

Câu 3:

Một trong những bài học từ cuộc cải cách của vua Minh Mạng có thể vận dụng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay là

Xem đáp án » 24/10/2023 8,875

Câu 4:

Vua Minh Mạng cải cách hệ thống chính trị - hành chính chặt chẽ, gọn nhẹ từ trung ương đến địa phương không nhằm mục tiêu nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/10/2023 7,018

Câu 5:

Nhà Nguyễn thành lập Quốc sử quán nhằm mục tiêu

Xem đáp án » 24/10/2023 1,275

Câu 6:

Vua Minh Mạng đổi Ngự sử đài thành Đô sát viện vì muốn Đô sát viện trở thành cơ quan chuyên về việc

Xem đáp án » 24/10/2023 1,030

Câu 7:

Hoàn thành sơ đồ dưới đây về nội dung cải cách chính trị và hành chính thời vua Minh Mạng.

CHÍNH TRỊ

HÀNH CHÍNH

- Vua đứng đầu…………………..…………, quản lí mọi hoạt động.

- Từ năm 1820, kiện toàn các ………………..

 - Các cơ quan chuyên trách đứng đầu là ………………..

- Công tác………………. được đặc biệt coi trọng, ban nhiều lệnh, dụ quy định về chế độ hồi tị để ngăn chặn tình trạng quan lại ………………... ở địa phương

- Cả nước chia làm …………… và một phủ………………. Hệ thống hành chính phân cấp theo mô hình từ trên xuống, gồm: tỉnh, phủ, huyện hoặc châu, tổng, xã. Cơ quan quản lí cấp tỉnh gồm hai ty là ………………….và………………..

- Mỗi tỉnh đều có Tổng đốc, Tuần phủ cai quản, gồm hai ty là…………………

Và…………………………..

- Các phủ, huyện, châu, tổng xã vẫn giữ như cũ.

Xem đáp án » 24/10/2023 911

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900