Câu hỏi:

25/10/2023 77

Điểm giống nhau giữa nói giảm nói tránh với nói quá là?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điểm giống nhau giữa nói giảm nói tránh và nói quá là đều nói một cách không chính xác về sự việc đã xảy ra

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nói giảm nói tránh là gì?

Xem đáp án » 25/10/2023 109

Câu 2:

Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh?

Xem đáp án » 25/10/2023 109

Câu 3:

Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh?

Xem đáp án » 25/10/2023 85

Câu 4:

Trường hợp nào sau đây không sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh?

Xem đáp án » 25/10/2023 67

Câu 5:

Không nên sử dụng nói giảm nói tránh trong tình huống nào?

Xem đáp án » 25/10/2023 48

Bình luận


Bình luận