Câu hỏi:

25/10/2023 190

Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế năm bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế năm 2001

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thông tin nào không đúng về tiểu sử của tác giả Nguyễn Khoa Điềm?

Xem đáp án » 25/10/2023 170

Câu 2:

Đâu là phong cách sáng tác của Nguyễn Khoa Điềm?

Xem đáp án » 25/10/2023 165

Câu 3:

Nguyễn Khoa Điềm trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam năm bao nhiêu?

Xem đáp án » 25/10/2023 157

Câu 4:

Địa danh nào đưới đây là quê hương của Nguyễn Khoa Điềm?

Xem đáp án » 25/10/2023 91

Câu 5:

Nguyễn Khoa Điềm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII năm bao nhiêu?

Xem đáp án » 25/10/2023 90

Bình luận


Bình luận