Câu hỏi:

25/10/2023 137

Tác giả viết văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta hướng tới đối tượng nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tác giả viết văn bản này hướng tới toàn thể đồng bào trong và ngoài nước

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vấn đề nghị luận của văn bản nằm ở vị trí nào?

Xem đáp án » 25/10/2023 236

Câu 2:

Trong thời đại ngày nay, mỗi học sinh có thể thể hiện tinh thần yêu nước bằng cách nào?

Xem đáp án » 25/10/2023 233

Câu 3:

Trọng tâm của việc chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong bài văn là ở thời kì nào?

Xem đáp án » 25/10/2023 145

Câu 4:

Những sắc thái nào của tinh thần yêu nước được tác giả đề cập đến trong văn bản?

Xem đáp án » 25/10/2023 145

Câu 5:

Đâu không phải biểu hiện của lòng yêu nước?

Xem đáp án » 25/10/2023 119

Câu 6:

Theo văn bản, tinh thần yêu nước của nhân dân ta có tác dụng gì?

Xem đáp án » 25/10/2023 117

Bình luận


Bình luận