Câu hỏi:

25/10/2023 94

Phạm Văn Đồng không hoạt động trong lĩnh vực nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tham gia cách mạng từ sớm và là nhà hoạt động cách mạng xuất sắc, là nhà giáo dục tâm huyết và một nhà văn hóa, văn nghệ lớn

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phạm Văn Đồng thường sáng tác thể loại văn chương nào?

Xem đáp án » 25/10/2023 92

Câu 2:

Văn phong nghị luận của Phạm Văn Đồng có đặc điểm gì?

Xem đáp án » 25/10/2023 92

Câu 3:

Đâu không phải là sáng tác của Phạm Văn Đồng?

Xem đáp án » 25/10/2023 91

Câu 4:

Đâu là năm sinh, năm mất của Phạm Văn Đồng?

Xem đáp án » 25/10/2023 88

Câu 5:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Phạm Văn Đồng?

Xem đáp án » 25/10/2023 84

Câu 6:

Chức vụ cao nhất của Phạm Văn Đồng trong bộ máy Nhà nước là?

Xem đáp án » 25/10/2023 79

Bình luận


Bình luận