Câu hỏi:

25/10/2023 97

Từ ghép Hán Việt có mấy loại chính?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ Hán Việt có hai loại chính: từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ nào dưới đây có yếu tố “gia” cùng nghĩa với từ “gia” trong gia đình?

Xem đáp án » 25/10/2023 144

Câu 2:

Nghĩa của từ “tân binh” là gì?

Xem đáp án » 25/10/2023 108

Câu 3:

Từ Hán Việt là những từ như thế nào?

Xem đáp án » 25/10/2023 104

Câu 4:

Từ nào trong các câu dưới đây có sử dụng từ Hán Việt?

Xã tắc hai phen chồn ngựa đá

Non sông nghìn thuở vững âu vàng

Xem đáp án » 25/10/2023 94

Câu 5:

Đâu không phải là từ Hán Việt?

Xem đáp án » 25/10/2023 87

Câu 6:

Chữ “thiên” trong từ nào sau đây không có nghĩa là “trời”?

Xem đáp án » 25/10/2023 77

Bình luận


Bình luận