Câu hỏi:

25/10/2023 100

Nghĩa của từ “tân binh” là gì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

“tân binh” nghĩa là người lính mới

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ nào dưới đây có yếu tố “gia” cùng nghĩa với từ “gia” trong gia đình?

Xem đáp án » 25/10/2023 142

Câu 2:

Từ nào trong các câu dưới đây có sử dụng từ Hán Việt?

Xã tắc hai phen chồn ngựa đá

Non sông nghìn thuở vững âu vàng

Xem đáp án » 25/10/2023 137

Câu 3:

Chữ “thiên” trong từ nào sau đây không có nghĩa là “trời”?

Xem đáp án » 25/10/2023 129

Câu 4:

Từ ghép Hán Việt có mấy loại chính?

Xem đáp án » 25/10/2023 122

Câu 5:

Đâu không phải là từ Hán Việt?

Xem đáp án » 25/10/2023 119

Câu 6:

Từ Hán Việt là những từ như thế nào?

Xem đáp án » 25/10/2023 116

Bình luận


Bình luận