Câu hỏi:

25/10/2023 96

Tác giả Y Phương sinh năm bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Y Phương sinh năm 1948

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Y Phương là nhà thơ dân tộc ít người nào?

Xem đáp án » 25/10/2023 112

Câu 2:

Y Phương từng giữ chức vụ gì trong Hội Văn nghệ Cao Bằng?

Xem đáp án » 25/10/2023 105

Câu 3:

Ông từng giữ chức Chủ tịch Hội văn nghệ Cao Bằng từ năm bao nhiêu?

Xem đáp án » 25/10/2023 103

Câu 4:

Từ sau 1981, Y Phương công tác tại đâu?

Xem đáp án » 25/10/2023 98

Câu 5:

Y Phương có tên thật là gì?

Xem đáp án » 25/10/2023 97

Câu 6:

Ông phục vụ quân đội trong thời kì nào?

Xem đáp án » 25/10/2023 93

Bình luận


Bình luận