Câu hỏi:

26/10/2023 277

Phép nối được chia thành mấy loại?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phép nối được chia thành 4 đoạn:

- Phép nối tổ hợp từ

- Phép nối quan hệ từ

- Phép nối bằng trợ từ, phụ từ, tính từ

- Phép nôi bằng quan hệ chức năng cú pháp

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phép nối là biện pháp tạo ra sự liên kết giữa các câu, các đoạn văn bằng cách:

Xem đáp án » 26/10/2023 738

Câu 2:

Phép nối tổ hợp từ là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 516

Câu 3:

Phép nối trợ từ, phụ từ, tính là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 236

Câu 4:

Dòng nào sau đây không chứa những từ ngữ thường dùng trong phép nối?

Xem đáp án » 26/10/2023 212

Câu 5:

Phép nối quan hệ từ là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 205

Câu 6:

Phép nối theo quan hệ chức năng, cú pháp là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 185

Bình luận


Bình luận