Câu hỏi:

26/10/2023 125

Các câu tục ngữ trong văn bản cùng nói về điều gì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các câu tục ngữ trong văn bản cùng nói về những kinh nghiệm thời tiết

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền từ còn thiếu và chỗ … trong câu sau:

Trăng quầng thì …, trăng tán thì …

Xem đáp án » 26/10/2023 218

Câu 2:

Điền từ còn thiếu và chỗ … trong câu sau:

Trời … chóng trưa, trời … chóng tối

Xem đáp án » 26/10/2023 215

Câu 3:

Câu tục ngữ sau muốn nói về hiện tượng gì?

“Đêm tháng Năm, chưa nằm đã sáng

Ngày tháng Mười, chưa cười đã tối”

Xem đáp án » 26/10/2023 139

Câu 4:

Điền từ còn thiếu và chỗ … trong câu sau:

Tháng … rét đài, tháng … rét lộc, tháng … rét nàng Bân

Xem đáp án » 26/10/2023 117

Câu 5:

Các câu tục ngữ trong văn bản có thể giúp ích gì cho con người trong cuộc sống?

Xem đáp án » 26/10/2023 106

Bình luận


Bình luận