Câu hỏi:

26/10/2023 214

So sánh không ngang bằng là gì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

So sánh không ngang bằng là kiểu so sánh đối chiếu sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ hơn kém để làm nổi bật cái còn lại.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu sau sử dụng kiểu so sánh gì?

“Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm”

Xem đáp án » 26/10/2023 156

Câu 2:

Có mấy kiểu so sánh?

Xem đáp án » 26/10/2023 135

Câu 3:

Thông thường mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm có:

Xem đáp án » 26/10/2023 131

Câu 4:

Câu nào sử dụng phép so sánh?

Xem đáp án » 26/10/2023 128

Câu 5:

So sánh ngang bằng là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 115

Câu 6:

Các câu sau đây sử dụng kiểu so sánh gì?

“Anh em như thể tay chân”

“Nhanh như cắt”

“Ngang như cua”

“Chậm như rùa”

Xem đáp án » 26/10/2023 114

Bình luận


Bình luận