Câu hỏi:

26/10/2023 130

Số từ là gì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số từ là từ dùng để xác định thứ tự và số lượng của sự vật nào đó.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong câu sau đây: Nhất nước, nhì phần, tam cần, tứ giống

Các từ nhất, nhì, tam, tứ là số từ chỉ số lượng hay số từ chỉ thứ tự?

Xem đáp án » 26/10/2023 401

Câu 2:

Trong các nhóm từ dưới đây, nhóm từ nào là số từ chỉ số đếm?

Xem đáp án » 26/10/2023 205

Câu 3:

Trong các câu sau câu nào chứa số từ?

Xem đáp án » 26/10/2023 203

Câu 4:

Số từ có thể phân chia thành mấy nhóm?

Xem đáp án » 26/10/2023 170

Câu 5:

Khi dùng để miêu tả số lương của vật thì số từ thường đứng trước?

Xem đáp án » 26/10/2023 132

Câu 6:

Tìm số từ chỉ số lượng ước chừng trong câu sau

Bố có thể lặn một hơi dài đến mấy phút

Xem đáp án » 26/10/2023 120

Bình luận


Bình luận