Câu hỏi:

31/10/2023 119

Cứ 5 tấn lúa sẽ xay xát được 3 050 kg gạo và 1 250 kg vỏ trấu. Gọi a là tỉ số của gạo và lúa; b là tỉ số vỏ trấu và lúa. Kết luận nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Đổi 3 050 kg gạo = 3,05 tấn gạo; 1 250 kg vỏ trấu = 1,25 tấn vỏ trấu.

Tỉ số của gạo và lúa là a = 3,05 : 5 = 0,61.

Tỉ số của vỏ trấu và lúa là b = 1,25 : 5 = 0,25.

Do 0,61 > 0,25 nên a > b.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tỉ số của 250 và 75 là

Xem đáp án » 31/10/2023 366

Câu 2:

Trong lớp của Linh có tất cả 50 bạn, trong đó có 30 bạn nam. Tỉ số phần trăm số bạn nữ trong lớp của Linh là

Xem đáp án » 31/10/2023 363

Câu 3:

Trong buổi kiểm tra sức khỏe đầu năm, cô nhân viên y tế đo được chiều cao của bạn Mai là 1,5 m và bạn Lan cao 1,48 m. Tỉ số chiều cao của bạn Mai so với bạn Lạn có kết quả là

Xem đáp án » 31/10/2023 331

Câu 4:

Hằng ngày, mẹ đi từ nhà đến công ty hết 15 phút, còn bố đi hết 45 phút. Tỉ số phần trăm thời gian đi từ nhà đến công ty của bố so với tổng thời gian đi làm của bố và mẹ là bao nhiêu?

Xem đáp án » 31/10/2023 306

Câu 5:

Tỉ số của 2,5 ngày và 45 giờ

Xem đáp án » 31/10/2023 203

Câu 6:

Tỉ số phần trăm của  13 giờ và 32 phút

Xem đáp án » 31/10/2023 178

Câu 7:

Tỉ số của hai số a và b là  35, tỉ số của hai số b và c là  57. Tỉ số của hai số a và c là

Xem đáp án » 31/10/2023 120

Bình luận


Bình luận