Câu hỏi:

01/11/2023 887

Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân trước pháp luật?

a. Công dân chỉ được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ khi đã đủ tuổi trưởng thành.

b. Trong cùng điều kiện, công dân được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ như nhau.

c. Mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mỗi người là không giống nhau.

d. Quyền và nghĩa vụ của công dân không tách rời nhau.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy cho biết các nhận định dưới đây đúng hay sai. Vì sao?

a. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của công dân nam.

b. Vì mỗi công dân được sinh ra trong điều kiện khác nhau nên không thể bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ.

c Nhà nước và công dân không thể bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ.

d. Chỉ có người lớn mới có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

e. Công dân dù ở độ tuổi nào nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định.

g. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lí.

Xem đáp án » 01/11/2023 2,173

Câu 2:

Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền kinh doanh là thể hiện sự bình đẳng của công dân

a trong kinh tế.

b. về quyền và nghĩa vụ.

c. về điều kiện kinh doanh.

d, trong sản xuất.

Xem đáp án » 01/11/2023 1,572

Câu 3:

Mọi công dân vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo quy định của pháp luật là thể hiện sự bình đẳng của công dân về

a. nghĩa vụ và trách nhiệm.

b. trách nhiệm pháp lí.

c. quyền và nghĩa vụ. 

d. trách nhiệm và chính trị.

Xem đáp án » 01/11/2023 1,190

Câu 4:

Công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là thể hiện sự bình đẳng của công dân về 

a. quyền và trách nhiệm.

b. quyền và nghĩa vụ.

c. nghĩa vụ và trách nhiệm.

d. trách nhiệm và pháp lí.

Xem đáp án » 01/11/2023 1,188

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

a. Lựa chọn mô hình kinh doanh.

b. Hỗ trợ người già không nơi nương tựa.

c. Tham gia bảo vệ Tổ quốc.

d. Thay đổi môi trường học tập.

Xem đáp án » 01/11/2023 1,136

Câu 6:

Hãy nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp.

A

B

1. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

A. không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần và địa vị xã hội.

2. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ:

B. bất kì công dân dù ở vị trí nào, làm nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lí và bị xử lí theo quy định của pháp luật.

3. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

C. có ý thức tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật; tuyên truyền và vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện.

4. Ý nghĩa quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật:

D. theo quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm công dân trong việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật:

E. giúp đảm bảo quyền và lợi ích tối thiểu của con người; đảm bảo công bằng dân chủ; định hướng cho việc xây dựng, giải thích và áp dụng pháp luật đối với đời sống con người và xã hội.

6. Công dân bình đẳng về việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội

G. là mọi công dân, không phân biệt nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau.

Xem đáp án » 01/11/2023 849

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900