Câu hỏi:

02/11/2023 336

Đọc đoạn tư liệu dưới đây, em hãy trả lời câu hỏi.

“Mục đích trước mắt của những người cộng sản cũng là mục đích trước mắt của tất cả các đảng vô sản khác: tổ chức những người vô sản thành giai cấp, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, giai cấp vô sản giành lấy chính quyền (...). Giai cấp vô sản thiết lập sự thống trị của mình bằng cách lật đổ giai cấp tư sản bằng bạo lực”.

(Trích Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, 1848)

Theo em, tại sao giai cấp công nhân phải thực hiện sứ mệnh đó bằng bạo lực?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giai cấp công nhân phải thực hiện sứ mệnh đó bằng bạo lực, vì:

+ Bạo lực cách mạng là quy luật phổ biến của mọi cuộc cách mạng.

+ Để giai cấp vô sản lật đổ nhà nước tư sản, giành và giữ vững chính quyền cách mạng tất yếu phải sử dụng bạo lực.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngày 25 - 6 - 1848, một người chụp ảnh nghiệp dư đã bỏ qua lệnh giới nghiêm, leo lên mái nhà và chụp quang cảnh đường phố Xanh Mô ở Thủ đô Pa-ri trong ngày hôm đó. Bức hình 11 dưới đây được đăng trên tờ Hoạ báo ngày 1 - 7 - 1848 phản ánh chiến luỹ cuối cùng của công nhân Pa-ri trong cách mạng năm 1848. Quan sát hình, em hãy:

Mô tả chiến luỹ và lí giải tại sao họ lại dựng chiến luỹ cuối cùng trên đường phố (ảnh 1)

Mô tả chiến luỹ và lí giải tại sao họ lại dựng chiến luỹ cuối cùng trên đường phố Xanh Mô.

Xem đáp án » 02/11/2023 397

Câu 2:

Hoàn thành sơ đồ dưới đây về phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.

Hoàn thành sơ đồ dưới đây về phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế (ảnh 1)

Xem đáp án » 02/11/2023 264

Câu 3:

Ngày 25 - 6 - 1848, một người chụp ảnh nghiệp dư đã bỏ qua lệnh giới nghiêm, leo lên mái nhà và chụp quang cảnh đường phố Xanh Mô ở Thủ đô Pa-ri trong ngày hôm đó. Bức hình 11 dưới đây được đăng trên tờ Hoạ báo ngày 1 - 7 - 1848 phản ánh chiến luỹ cuối cùng của công nhân Pa-ri trong cách mạng năm 1848. Quan sát hình, em hãy:

Trong vai một chiến sĩ trên chiến luỹ Xanh Mô, viết một đoạn văn ngắn mô tả  (ảnh 1)

Trong vai một chiến sĩ trên chiến luỹ Xanh Mô, viết một đoạn văn ngắn mô tả những thời khắc cuối cùng của những công nhân Pa-ri trong cuộc cách mạng năm 1848.

Xem đáp án » 02/11/2023 241

Câu 4:

Đọc đoạn tư liệu dưới đây, em hãy trả lời câu hỏi.

“Mục đích trước mắt của những người cộng sản cũng là mục đích trước mắt của tất cả các đảng vô sản khác: tổ chức những người vô sản thành giai cấp, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, giai cấp vô sản giành lấy chính quyền (...). Giai cấp vô sản thiết lập sự thống trị của mình bằng cách lật đổ giai cấp tư sản bằng bạo lực”.

(Trích Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, 1848)

C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã tuyên bố giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử gì?

Xem đáp án » 02/11/2023 227

Câu 5:

Ngày 25 - 6 - 1848, một người chụp ảnh nghiệp dư đã bỏ qua lệnh giới nghiêm, leo lên mái nhà và chụp quang cảnh đường phố Xanh Mô ở Thủ đô Pa-ri trong ngày hôm đó. Bức hình 11 dưới đây được đăng trên tờ Hoạ báo ngày 1 - 7 - 1848 phản ánh chiến luỹ cuối cùng của công nhân Pa-ri trong cách mạng năm 1848. Quan sát hình, em hãy:

Cho biết chi tiết nào trong bức hình phản ánh sự quyết liệt của công nhân Pa-ri chống lại chính quyền tư sản.

Cho biết chi tiết nào trong bức hình phản ánh sự quyết liệt của công nhân Pa ri chống (ảnh 1)

Xem đáp án » 02/11/2023 172

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900