Câu hỏi:

08/11/2023 98

Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; 4; 5. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Số kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Có tất cả 5 thẻ được ghi số lần lượt là: 1; 2; 3; 4; 5.

Các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra: Thẻ ghi số 1; Thẻ ghi số 2; Thẻ ghi số 3; Thẻ ghi số 4; Thẻ ghi số 5.

Vậy có 5 kết quả có thể xảy ra.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gieo đồng thời hai con xúc xắc. Có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra để trên mặt hai con xúc xắc xuất hiện cùng số chấm?

Xem đáp án » 08/11/2023 533

Câu 2:

Mỗi xúc xắc có 6 mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương từ 1 đến 6. Số chấm xuất hiện trên mặt của xúc xắc là phần tử của tập hợp:

Xem đáp án » 08/11/2023 435

Câu 3:

Trong một hộp có 2 quả bóng xanh và 8 quả bóng đỏ có kích thước giống nhau. An lấy ra đồng thời 3 bóng từ hộp, hỏi có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

Xem đáp án » 08/11/2023 383

Câu 4:

Trong một hộp có 1 quả bóng xanh và 8 quả bóng đỏ có kích thước giống nhau. An lấy ra đồng thời 2 bóng từ hộp, hỏi có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

Xem đáp án » 08/11/2023 345

Câu 5:

Tung một đồng tiền và gieo một con xúc xắc có 6 mặt cân đối. Có tất cả bao nhiêu kết quả có thể ra?

Xem đáp án » 08/11/2023 268

Câu 6:

Cuối năm, ban phụ huynh có 45 gói quà cho 45 bạn trong lớp. Trong số đó có 20 gói là truyện cười, 15 gói là sách hướng dẫn kỹ năng sống và 10 gói là hộp bút. An chọn một gói quà. Liệt kê các món quà mà An có thể nhận được:

Xem đáp án » 08/11/2023 155

Câu 7:

Trong thùng có 1 quả bóng rổ, 1 quả bóng chuyền và 1 quả bóng đá. An và Bình mỗi bạn chọn lấy 1 quả bóng khác nhau từ thùng. Hỏi có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

Xem đáp án » 08/11/2023 144

Bình luận


Bình luận