Câu hỏi:

08/11/2023 923

Một hộp có chứa 1 viên bi xanh, 1 viên bi vàng, 1 viên bi đỏ và 1 viên bi trắng. Các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần, Nam lấy ra một viên bi từ trong hộp, ghi lại màu của viên bi và bỏ lại vào trong hộp. Trong 20 lần lấy viên bi liên tiếp, có 6 lần xuất hiện màu xanh, 5 lần xuất hiện màu vàng, 2 lần xuất hiện màu đỏ, còn lại xuất hiện màu trắng. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “lấy được bi màu trắng”.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Tổng số lần lấy bi từ hộp: 20 lần.

Số lần xuất hiện màu trắng là: 20 – (6 + 5 + 2) = 7 (lần).

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “lấy được bi màu trắng” là  720.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tung một đồng xu 32 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm của sự kiện “xuất hiện mặt N” là:

Xem đáp án » 08/11/2023 5,730

Câu 2:

Khánh gieo một con xúc xắc 50 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện

1

2

3

4

5

6

Số lần

4

10

11

7

12

6

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “xuất hiện mặt 5 chấm” là:

Xem đáp án » 08/11/2023 1,547

Câu 3:

Trong hộp kín có 4 chiếc bút màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng có cùng kích thước. Thực hiện lấy ngẫu nhiên một chiếc bút, ghi lại màu rồi trả lại chiếc bút vào hộp. Bạn Hà thực hiện 100 lần và được kết quả như sau:

Màu

Màu xanh

Màu đỏ

Màu tím

Màu vàng

Số lần lấy bút

24

32

26

18

Xác suất thực nghiệm để bút lấy ra không phải màu tím là:

Xem đáp án » 08/11/2023 1,081

Câu 4:

Gieo một con xúc xắc liên tiếp 20 lần, bạn An đã có kết quả thống kê như sau:

Số chấm xuất hiện

1

2

3

4

5

6

Số lần

4

5

7

1

1

2

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “mặt xuất hiện lớn hơn 6” là:

Xem đáp án » 08/11/2023 949

Câu 5:

Nếu gieo một xúc xắc 11 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 2 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 08/11/2023 624

Câu 6:

Nếu gieo một con xúc xắc 20 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 3 chấm, 8 lần xuất hiện mặt 5 chấm. Xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt 3 chấm hoặc 5 chấm là:

Xem đáp án » 08/11/2023 458

Bình luận


Bình luận