Câu hỏi:

11/11/2023 380

Thi kể tên các loài vật

Được đặt dựa vào hình dáng.

Được đặt dựa vào tiếng kêu.

Được đặt dựa vào cách kiếm mồi.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chim chào mào.

Chim chích chòe.

Chim sâu

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát một con vật sống trong tự nhiên mà em thích và ghi lại những điều quan sát được.

a. Em đã có dịp quan sát những con vật nào sống trong môi trường tự nhiên?

b. Em thích con vật nào?

c. Con vật đó có hoạt động hoặc thói quen nào đáng chú ý?

d. Khi thực hiện hoạt động hoặc thói quen, hình dáng của con vật có gì đáng chú ý?

Xem đáp án » 11/11/2023 1,256

Câu 2:

Đọc bài văn sau và thực hiện yêu cầu

Bài đọc: Chim bói cá

(SGK Tiếng Việt 4 tập 2 chân trời bài 8)

a. Tác giả quan sát được những đặc điểm hình dáng nào của con chim bói cá khi nó đậu trên cành tre? Mỗi đặc điểm hình dáng ấy được tả bằng những từ ngữ, hình ảnh nào?

b. Những từ ngữ, hình ảnh nào cho thấy bói cá bắt mồi rất nhanh?

c. Tìm hình ảnh so sánh trong bài văn và nêu tác dụng của chúng.

Xem đáp án » 11/11/2023 591

Bình luận


Bình luận