Câu hỏi:

13/11/2023 852

Có bao nhiêu đường thẳng trong hình vẽ sau?

Có bao nhiêu đường thẳng trong hình vẽ sau?   A. 3; B. 4; C. 5; D. 6. (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Có các đường thẳng sau:

- Đường thẳng a đi qua hai điểm A và B.

- Đường thẳng b đi qua hai điểm C và D.

- Đường thẳng c đi qua hai điểm A và D.

- Đường thẳng d đi qua hai điểm A và C.

- Đường thẳng e đi qua hai điểm B và C.

- Đường thẳng f đi qua hai điểm B và D.

Vậy có tất cả 6 đường thẳng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:   Điểm N không thuộc các đường thẳng nào? A. a, b, c, d; B. b, d; C. a, b, d; D. c. (ảnh 1)

Điểm N không thuộc các đường thẳng nào?

Xem đáp án » 13/11/2023 258

Câu 2:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:   Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng? A. 2; B. 3; C. 4; D. 5. (ảnh 1)

Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

Xem đáp án » 13/11/2023 219

Câu 3:

Cho hình vẽ sau. Có mấy đường thẳng chứa điểm O?

Cho hình vẽ sau. Có mấy đường thẳng chứa điểm O?   A. 2; B. 3; C. 4; D. 5. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 179

Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:   Bộ ba điểm thẳng hàng là A. O, H, I; B. H, N, K; C. O, N, M; D. O, H, N. (ảnh 1)

Bộ ba điểm thẳng hàng là

Xem đáp án » 13/11/2023 142

Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:  Kết luận nào dưới đây là đúng? (ảnh 1)

Kết luận nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 13/11/2023 118

Câu 6:

Cho hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 13/11/2023 109

Bình luận


Bình luận