Câu hỏi:

13/11/2023 883

Hai đường thẳng trùng nhau có bao nhiêu điểm chung?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng nằm “chồng khít” lên nhau nên mọi điểm của đường thẳng này đều thuộc đường thẳng còn lại. Khi đó, chúng có vô số điểm chung.

Chẳng hạn: Đường thẳng CD và đường thẳng DE là hai đường thẳng trùng nhau.

Hai đường thẳng trùng nhau có bao nhiêu điểm chung? A. 0; B. 1; C. 2; D. vô số. (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng. Khi đó, hai đường thẳng MN và MP có quan hệ gì với nhau?

Xem đáp án » 13/11/2023 226

Câu 2:

Hai đường thẳng không song song với nhau thì hai đường thẳng đó có mối quan hệ gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 179

Câu 3:

Hình vẽ sau có bao nhiêu cặp cạnh cắt nhau?

Hình vẽ sau có bao nhiêu cặp cạnh cắt nhau?    A. 4; B. 6; C. 8; D. 10. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 141

Câu 4:

Số giao điểm nhiều nhất được tạo bởi ba đường thẳng phân biệt là

Xem đáp án » 13/11/2023 134

Câu 5:

Cho hình vẽ sau. Kết luận nào dưới đây là đúng?

Cho hình vẽ sau. Kết luận nào dưới đây là đúng?   A. x và y cắt nhau tại G và H; B. x và y cắt nhau tại G, y và t cắt nhau tại H; C. x và t cắt nhau tại G, y và t cắt nhau tại H; D. y và t cắt nhau tại G, x và t cắt nhau tại H. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 123

Câu 6:

Hình vẽ sau có bao nhiêu cặp cạnh song song?

Hình vẽ sau có bao nhiêu cặp cạnh song song?    A. 0; B. 1; C. 2; D. 3. (ảnh 1)

 

Xem đáp án » 13/11/2023 121

Bình luận


Bình luận