Câu hỏi:

13/11/2023 84

Trên tờ giấy A4, xác định 2 điểm C và D rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy như hình dưới đây. Phát biểu nào sau đây đúng:

Trên tờ giấy A4, xác định 2 điểm C và D rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy như hình dưới đây. Phát biểu nào sau đây đúng:   A. Điểm C và D nằm trong góc cắt rời; B. Điểm C nằm trong góc cắt rời; C. Điểm D nằm trong góc cắt rời; D. Không có điểm nào nằm trong góc cắt rời. (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Sau khi cắt rời góc tờ giấy theo yêu cầu đề bài ta được kết quả như sau:

Trên tờ giấy A4, xác định 2 điểm C và D rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy như hình dưới đây. Phát biểu nào sau đây đúng:   A. Điểm C và D nằm trong góc cắt rời; B. Điểm C nằm trong góc cắt rời; C. Điểm D nằm trong góc cắt rời; D. Không có điểm nào nằm trong góc cắt rời. (ảnh 2)

Vậy điểm D nằm trong góc cắt rời.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm nằm trong góc xOy trong hình vẽ là

Điểm nằm trong góc xOy trong hình vẽ là   A. Điểm N; B. Điểm M và N; C. Điểm M; D. Đáp án khác. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 877

Câu 2:

Trong hình vẽ dưới đây, các điểm không nằm trong góc xOy

Trong hình vẽ dưới đây, các điểm không nằm trong góc xOy là   A. E, B, C; B. A, D; C. A, B, C, D; D. E. Hướng dẫn giải: (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 404

Câu 3:

Điểm nằm trong góc mOn trong hình vẽ là

Điểm nằm trong góc mOn trong hình vẽ là   A. Điểm A, B;  B. Điểm A, B, C; C. Điểm B, C; D. Điểm A. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 348

Câu 4:

Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?

Xem đáp án » 13/11/2023 337

Câu 5:

Trên mặt đồng hồ, những vạch số nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút?

Trên mặt đồng hồ, những vạch số nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút?   A. 2; 3; 4; 5; 6; B. 7; 8; 9; C. 11; 12; 1; D. 10; 11; 12; 1. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 161

Câu 6:

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào là biểu đúng?

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào là biểu đúng?   A. Điểm M, N, P nằm trong góc xOy;    B. Điểm P, Q nằm trong góc xOy; C. Điểm M, N nằm trong góc xOy; D. Điểm P, M không nằm trong góc xOy. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 152

Câu 7:

Bổ sung phần thiếu (…) trong phát biểu sau:

Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu …………………

Xem đáp án » 13/11/2023 135

Bình luận


Bình luận