Câu hỏi:

13/11/2023 146

Cho đường thẳng xy và tia Oz cắt đường thẳng xy tại O sao cho  xOz^=110°. Số đo góc yOz

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Cho đường thẳng xy và tia Oz cắt đường thẳng xy tại O sao cho  góc xOz=110độ. Số đo góc yOz là A. 20°;              (ảnh 1)

Ta có:  xOz^=110°xOy^=180°.

Mà  yOz^+xOz^=xOy^.

Hay  yOz^  +  110°=180°.

Do đó  yOz^  =180°    110°=70°.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vuông ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Số đo góc BOC là

Xem đáp án » 13/11/2023 361

Câu 2:

Góc trên hình có số đo bằng bao nhiêu độ?

Góc trên hình có số đo bằng bao nhiêu độ?  A. 70°; B. 90°; C. 110°; D. 130°. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 309

Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:  Góc trên hình có số đo bằng bao nhiêu độ? A. 50°;   B. 40°;   C. 60°;   D. 130°. (ảnh 1)

Góc trên hình có số đo bằng bao nhiêu độ?

Xem đáp án » 13/11/2023 293

Câu 4:

Cho tam giác ABC biết AB = BC = AC. Số đo góc ABC bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 13/11/2023 238

Câu 5:

Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ?

Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ?  A. 75°; B. 95°; C. 105°; D. 125°. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 197

Câu 6:

Cho  xOm^=45° và góc xOm bằng góc yAn. Khi đó góc yAn bằng

Xem đáp án » 13/11/2023 185

Câu 7:

Cho tam giác đều ABC có các số đo như hình vẽ dưới đây.

Cho tam giác đều ABC có các số đo như hình vẽ dưới đây.  Số đo góc ABD là A. 30°; B. 40°; C. 60°; D. 90°. (ảnh 1)

Số đo góc ABD

Xem đáp án » 13/11/2023 180

Bình luận


Bình luận