Câu hỏi:

07/01/2024 145

Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ sau ngày 2/9/1945 đến ngày 19/12/1946 phản ánh quy luật nào của lịch sử dân tộc Việt Nam?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập trong bối cảnh

Xem đáp án » 06/01/2024 1,051

Câu 2:

Một trong những điểm khác biệt giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) do Mĩ thực hiện ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 06/01/2024 803

Câu 3:

Điểm mới của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 (5/1941) so với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11/1939) lần thứ 6 là gì?

Xem đáp án » 06/01/2024 594

Câu 4:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945), quân đội Liên Xô không chiếm đóng khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/01/2024 523

Câu 5:

Nhiệm vụ mà đoàn thể ủy thác cho chúng ta là nhiệm vụ quan trọng và nặng nề. Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến, nhiệm vụ ấy có tính chất là một nhiệm vụ giao thời. Vận dụng vũ trang tuyên truyền để kêu gọi toàn dân đứng dậy, chuẩn bị cơ sở chính trị và quân sự cho cuộc khởi nghĩa sau này” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tập hồi kí, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2006, tr. 89).

Nội dung đoạn trích trên là nói về tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án » 06/01/2024 487

Câu 6:

Sau khi giành độc lập vào năm 1950, quốc gia nào dưới đây đã thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập, tích cực?

Xem đáp án » 06/01/2024 483

Câu 7:

Trong phong trào cách mạng 1930 - 1931, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh thực hiện một trong những chức năng của chính quyền là

Xem đáp án » 06/01/2024 426

Bình luận


Bình luận