Câu hỏi:

13/07/2019 36,846

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về nền kinh tế Hoa Kì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn: Hoa Kì là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới và có ảnh hưởng mạnh đến các nước, khu vực khác trên thế giới. Tính chuyên môn hóa trong ngành công nghiệp – nông nghiệp đạt trình độ cao.

Đáp án: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

Xem đáp án » 13/07/2019 119,553

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng về nền sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?

Xem đáp án » 13/07/2019 91,916

Câu 3:

Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng hóa xuất khẩu của cả nước ở Hoa Kì là

Xem đáp án » 13/07/2019 74,877

Câu 4:

Trong cơ cấu ngành công nghiệp hiện nay của Hoa Kì, các ngành nào sau đây có tỉ trọng ngày càng tăng?

Xem đáp án » 13/07/2019 61,780

Câu 5:

Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương là nơi tập trung các ngành công nghiệp nào sau đây?

Xem đáp án » 13/07/2019 56,448

Câu 6:

Các ngành sản xuất chủ yếu ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là

Xem đáp án » 13/07/2019 49,058

Câu 7:

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ Hoa Kì?

Xem đáp án » 13/07/2019 47,548

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK