Câu hỏi:

25/01/2024 56

Trong dung dịch trung hòa về điện, tổng đại số điện tích của các ion bằng không. Dung dịch A có chứa 0,01 mol Mg2+; 0,01 mol Na+; 0,02 mol Cl- và x mol SO42. Giá trị của x là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

0,01.2 + 0,01.1 = 0,02.1 + x.2 → x = 0,005.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị pH của dung dịch NaOH 0,1 M là:

Xem đáp án » 25/01/2024 181

Câu 2:

Giá trị pH của dung dịch H2SO4 0,005 M là

Xem đáp án » 25/01/2024 134

Câu 3:

Trộn 100 mL dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 mL dung dịch NaOH nồng độ a (mol/L) thu được 200 mL dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-] = 10-14)

Xem đáp án » 25/01/2024 103

Câu 4:

Cho dung dịch X chứa hỗn hợp H2SO4 0,1 M và HNO3 0,3 M, dung dịch Y chứa hỗn hợp Ba(OH)2 0,2 M và KOH 0,1 M. Lấy a lít dung dịch X cho vào b lít dung dịch Y, thu được 1 lít dung dịch Z có pH = 13. Giá trị a, b lần lượt là

Xem đáp án » 25/01/2024 89

Câu 5:

Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu được dung dịch Y có pH =11,0. Giá trị của a là

Xem đáp án » 25/01/2024 88

Câu 6:

Pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có pH = 4?

Xem đáp án » 25/01/2024 87

Câu 7:

Giá trị pH của dung dịch HCl 0,001 M là

Xem đáp án » 25/01/2024 85

Bình luận


Bình luận