Câu hỏi:

11/03/2024 1,125

Khi vật chịu tác dụng của cặp lực nén ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng ra phía ngoài vật thì vật chịu biến dạng loại nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là C

Khi vật chịu tác dụng của cặp lực nén ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng ra phía ngoài vật (ảnh 1)

Khi vật chịu tác dụng của cặp lực nén ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng ra phía ngoài vật thì vật chịu biến dạng kéo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi vật chịu tác dụng của cặp lực nén ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng vào phía trong vật thì vật chịu biến dạng loại nào?

Xem đáp án » 11/03/2024 732

Câu 2:

Vật nào dưới đây biến dạng nén?

Xem đáp án » 11/03/2024 711

Câu 3:

Biến dạng đàn hồi là gì?

Xem đáp án » 11/03/2024 422

Câu 4:

Vật nào sau đây có tính chất đàn hồi:

Xem đáp án » 11/03/2024 265

Câu 5:

Mức độ biến dạng của thanh rắn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xem đáp án » 11/03/2024 254

Câu 6:

Giới hạn đàn hồi là?

Xem đáp án » 11/03/2024 198

Bình luận


Bình luận