Câu hỏi:

11/03/2024 94

Một lò xo khi treo vật m1 = 100g thì nó có chiều dài 31 cm. Treo thêm vào lò xo đó vật m2 = 100 g thì nó có chiều dài 32 cm. Tính chiều dài ban đầu của lò xo và độ cứng k của lò xo. Lấy g = 10 m/s2.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là A

+ Khi treo vật m1 = 100g = 0,1kg thì l1 = 31 cm = 0,31 m

k(l1 - l0) = m1g = 1 (1)

+ Khi treo thêm vào lò xo vật m2 = 100g = 0,1kg thì l2 = 32 cm = 0,32 m

k(l2 - l0) = (m1 + m­2) g = 2 (2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 30 cm, khi bị nén lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bị nén bằng 10N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 11/03/2024 215

Câu 2:

Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa độ biến dạng của vật đàn hồi đối và lực tác dụng có dạng:

Xem đáp án » 11/03/2024 185

Câu 3:

Chọn các nhận xét đúng về biến dạng của lò xo trong Hình 22.1, biết Hình 22.1a thể hiện lò xo đang có chiều dài tự nhiên.

Chọn các nhận xét đúng về biến dạng của lò xo trong Hình 22.1, biết Hình 22.1a thể hiện lò xo đang có chiều dài tự nhiên. (ảnh 1)

Xem đáp án » 11/03/2024 141

Câu 4:

Hình 22.2 mô tả đồ thị lực tác dụng – độ biến dạng của một vật rắn. Giới hạn đàn hồi của vật là điểm nào trên đồ thị?

Hình 22.2 mô tả đồ thị lực tác dụng – độ biến dạng của một vật rắn. Giới hạn đàn hồi của vật là điểm nào trên đồ thị? (ảnh 1)

Xem đáp án » 11/03/2024 120

Câu 5:

Lò xo nào sau đây có độ cứng lớn nhất?

Xem đáp án » 11/03/2024 113

Câu 6:

Một lò xo có các vòng giống hệt nhau, có chiều dài tự nhiên là l0 = 24 cm, độ cứng k = 100 N/m. Người ta cắt lò xo này thành hai lò xo có chiều dài tự nhiên l1 = 8 cm, l2 = 16 cm. Độ cứng k1, k2 của mỗi lò xo tạo thành có giá trị là:

Xem đáp án » 11/03/2024 112

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi?

Xem đáp án » 11/03/2024 111

Bình luận


Bình luận