Câu hỏi:

11/03/2024 67

Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Công thức tính áp suất  p=FS. Trong đó:

F là độ lớn áp lực (N)

S là diện tích mặt bị ép (m2)

p là áp suất chất lỏng (Pa)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khối sắt đặc hình hộp chữ nhật, có kích thước các cạnh tương ứng là 50 cm x 30cm x 15cm. Hỏi người ta phải đặt khối sắt đó như thế nào để áp suất của nó gây lên mặt sàn là 39 000 N/m2. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3.

Xem đáp án » 11/03/2024 733

Câu 2:

Một vật có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước 20 x 10 x 5 cm đặt trên mặt bàn nằm ngang. Biết khối lượng riêng của chất làm vật ρ = 1840 kg/m3. Tính áp suất lớn nhất và nhỏ nhất khi vật đó tác dụng lên mặt bàn.

Xem đáp án » 11/03/2024 425

Câu 3:

Chọn đáp án đúng. Tác dụng của áp lực lên mặt bị ép càng lớn khi nào?

Xem đáp án » 11/03/2024 233

Câu 4:

Khi nhúng một khối lập phương vào nước, mặt nào của khối lập phương chịu áp lực lớn nhất của nước?

Xem đáp án » 11/03/2024 109

Câu 5:

Áp lực là:

Xem đáp án » 11/03/2024 84

Câu 6:

Đơn vị nào không phải đơn vị đo của áp suất là:

Xem đáp án » 11/03/2024 83

Câu 7:

Biết thể tích các chất chứa trong bốn bình ở hình vẽ bằng nhau,  S1=S2=S3=4S4;ρcat=3,6ρnuocmuoi=4ρnuoc. Sự so sánh nào sau đây về áp lực của các chất trong bình tác dụng lên đáy bình là đúng?

Biết thể tích các chất chứa trong bốn bình ở hình vẽ bằng nhau,  (ảnh 1)

Xem đáp án » 11/03/2024 79

Bình luận


Bình luận