Câu hỏi:

19/03/2024 68

Thực hành trên máy tính theo các yêu cầu dưới đây:

a) Tạo và chạy chương trình ở Hình 1, cho biết nhân vật cá di chuyển bao nhiêu lần trên sân khấu; lưu chương trình với tên tệp là Fish_1.

Thực hành trên máy tính theo các yêu cầu dưới đây:  a) Tạo và chạy chương trình ở Hình 1, cho biết nhân vật cá di chuyển bao nhiêu lần trên sân khấu; (ảnh 1)

b) Chỉnh sửa chương trình Fish_1 để điều khiển nhân vật cá di chuyển 20 lần trên sân khấu; chạy, lưu chương trình với tên khác là Fish_20.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) - Tạo chương trình như ở Hình 1

Thực hành trên máy tính theo các yêu cầu dưới đây:  a) Tạo và chạy chương trình ở Hình 1, cho biết nhân vật cá di chuyển bao nhiêu lần trên sân khấu; (ảnh 2)

- Chọn Tập tin > Lưu về máy tính, chọn đường dẫn để lưu chương trình với tên tệp Fish_1

Thực hành trên máy tính theo các yêu cầu dưới đây:  a) Tạo và chạy chương trình ở Hình 1, cho biết nhân vật cá di chuyển bao nhiêu lần trên sân khấu; (ảnh 3)

- Nhân vật cá di chuyển 1 lần trên sân khấu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát chương trình Scratch ở Hình 1 và trả lời câu hỏi.

a) Nhân vật cá sẽ di chuyển, bao nhiêu lần trên sân khấu

b) Cần chỉnh sửa chương trình như thế nào để:

- Nhân vật cá di chuyển 20 lần trên sân khấu?

- Nhân vật cá di chuyển trên sân khấu đến khi phím bất kì (trên bàn phím) được gõ?

Quan sát chương trình Scratch ở Hình 1 và trả lời câu hỏi.  a) Nhân vật cá sẽ di chuyển, bao nhiêu lần trên sân khấu (ảnh 1)

 

Xem đáp án » 19/03/2024 252

Câu 2:

Tạo và chạy chương trình Scratch (có sử dụng khối lệnh lặp) điều khiển nhân vật trên sân khấu di chuyển theo các cạnh của hình vuông, trở về vị trí xuất phát.

Xem đáp án » 19/03/2024 225

Câu 3:

Tạo chương trình Scratch theo yêu cầu sau:

a) Thực hiện thay phông nền sân khấu, thêm nhân vật Bướm để được sân khấu như ở Hình 5.

b) Điều khiển nhân vật Bướm bay trong vườn, khi nhân vật Bướm chạm vào nhân vật Mèo thì dừng lại rồi nói “Xin chào” và kết thúc chương trình.

Tạo chương trình Scratch theo yêu cầu sau:  a) Thực hiện thay phông nền sân khấu, thêm nhân vật Bướm để được sân khấu như ở Hình 5.   (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/03/2024 136

Câu 4:

Ghép mỗi mô tả cấu trúc lặp ở cột bên trái với một khối lệnh lặp trong Scratch ở cột bên phải cho phù hợp.

Ghép mỗi mô tả cấu trúc lặp ở cột bên trái với một khối lệnh lặp trong Scratch ở cột bên phải cho phù hợp. (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/03/2024 124

Câu 5:

Em hãy nêu ví dụ cho thấy sử dụng khối lệnh lặp giúp chương trình ngắn gọn, dễ hiểu hơn.

Xem đáp án » 19/03/2024 94

Câu 6:

Hãy cho biết, mỗi ví dụ ở Bảng 1 tương ứng với một khối lệnh nào ở Hình 4.

Hãy cho biết, mỗi ví dụ ở Bảng 1 tương ứng với một khối lệnh nào ở Hình 4.  (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/03/2024 82

Câu 7:

Ghép mỗi mô tả cấu trúc lặp ở cột bên trái với một khối lệnh Scratch tương ứng ở cột bên phải.

Ghép mỗi mô tả cấu trúc lặp ở cột bên trái với một khối lệnh Scratch tương ứng ở cột bên phải. (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/03/2024 82

Bình luận


Bình luận