Câu hỏi:

12/07/2024 93

Từ câu chủ đề “Trong quá trình hiện đại hóa đất nước, việc tìm hiểu truyền thống văn hóa dân tộc là rất cần thiết”, hãy viết tiếp để hoàn thành đoạn văn theo kiểu diễn dịch (khoảng 150 chữ).

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong quá trình hiện đại hóa đất nước, việc tìm hiểu và bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển bản sắc dân tộc. Truyền thống văn hóa là nền móng vững chắc, là nguồn cảm hứng và nhân tố thúc đẩy sự phát triển toàn diện của một quốc gia. Qua việc hiểu biết về di sản văn hóa của dân tộc, con người có thể truyền đạt những giá trị văn hóa đặc trưng, góp phần tạo ra một xã hội đa dạng văn hóa và phong phú. Ngoài ra, việc áp dụng những giá trị truyền thống vào cuộc sống hiện đại cũng giúp tạo ra sự gắn kết và tình thần đoàn kết trong cộng đồng, đồng thời tạo nên lòng tự hào dân tộc, thúc đẩy tinh thần sáng tạo và phát triển bền vững của đất nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Giữa các dân tộc, chúng ta không thể tự hào là nền văn hóa của ta đồ sộ, có những cống hiến lớn lao cho nhân loại, hay có những đặc sắc nổi bật” - luận điểm này đã được tác giả chứng minh như thế nào? Lập luận của tác giả có sức thuyết phục không? Vì sao?

Xem đáp án » 13/07/2024 718

Câu 2:

Nội dung chính: Cách nhìn nhận của tác giả về nền văn hóa của dân tộc Việt Nam, bộc lộ sự tự hào, yêu mến của nhà văn.

Xác định vấn đề nghị luận của văn bản. Chỉ ra mối liên hệ giữa vấn đề đó với nhan đề của văn bản. (ảnh 1)

Xác định vấn đề nghị luận của văn bản. Chỉ ra mối liên hệ giữa vấn đề đó với nhan đề của văn bản.

Xem đáp án » 13/07/2024 179

Câu 3:

Khi có nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, tác giả đã bộc lộ thái độ gì? Bạn suy nghĩ như thế nào về thái độ nghiên cứu đó?

Xem đáp án » 13/07/2024 178

Câu 4:

Đặc điểm của văn hóa Việt Nam được tác giả khái quát bằng những luận điểm nào? Tác giả căn cứ vào đâu để khái quát như vậy?

Xem đáp án » 12/07/2024 141

Câu 5:

Trong xu thế hội nhập hiện nay, vì sao người Việt Nam cần có hiểu biết về văn hóa truyền thống của dân tộc mình?

Xem đáp án » 12/07/2024 139

Câu 6:

Nêu và phân tích một số thao tác nghị luận được tác giả sử dụng nhằm làm tăng tình thuyết phục cho văn bản.

Xem đáp án » 29/03/2024 119

Câu 7:

Theo bạn, trong bài viết, kết luận nào về văn hóa Việt Nam là quan trọng nhất? Kết luận đó gợi cho bạn những suy nghĩ gì?

Xem đáp án » 29/03/2024 112

Bình luận


Bình luận