Câu hỏi:

13/07/2024 104

Đặc điểm nhân vật hài kịch được thể hiện qua các nhân vật trong đoạn trích như thế nào? Em ấn tượng nhất với nhân vật nào? Vì sao?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đặc điểm nhân vật hài kịch :  

+ Thị trưởng “ ngu như một con ngựa thiến lông xám”

+ Chủ sự bưu vụ “giống thằng Mi- khê – ép...chắc cũng chè rượu và bần tiện như thế”

+ Ác-tê-mi-phi-líp-pô-vích : “Thằng viện trưởng viện tế bần là một con lợn chính cống đội mũ nồi”

+ Lu-ca lu-kích : “ Thằng kiểm học, người sặc mùi hành”

+ An-mốt phi- ô –do- rô – vích : “Thằng chánh án...thật hết sức mô- ve –tông”

- Em ấn tượng nhất với nhân vật thị trưởng bởi lẽ đặc điểm của nhân vật được miêu tả trong bức thư được nhắc lại tới 3 lần cùng với hình ảnh ví von sinh động, gây tiếng cười làm bản thân em thấy ấn tượng hơn cả.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu tình huống và xung đột trong đoạn trích Quan thanh tra.

Xem đáp án » 13/07/2024 337

Câu 2:

Liệt kê ít nhất năm lời chỉ dẫn sân khấu và nêu tác dụng của các chỉ dẫn đó trong việc thể hiện bối cảnh, xung đột, hành động và tâm trạng của nhân vật.

Xem đáp án » 12/07/2024 170

Câu 3:

Nhân vật tích cực trong đoạn trích Quan thanh tra chính là tiếng cười. Hãy nêu ý kiến của em về quan điểm đó.

Xem đáp án » 12/07/2024 133

Câu 4:

Thông điệp chính của đoạn trích là gì? Thông điệp ấy có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống hiện nay?

Xem đáp án » 13/07/2024 111

Câu 5:

Chỉ ra các lời thoại có màu sắc độc thoại, bàng thoại trong lời đối thoại của thị trưởng

Xem đáp án » 10/04/2024 91

Câu 6:

- Xem lại phần Kiến thức ngữ văn để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này.(*)

- Khi đọc hiểu một văn bản hài kịch, các em cần chú ý:( ** )

+ Tóm tắt cốt truyện của văn bản.

+ Xác định được xung đột, dạng xung đột và tình huống nảy sinh, phát triển xung đột.

+ Tìm hiểu nhân vật trong hài kịch: xác định nhân vật nào là đối tượng của tiếng cười; phân tích tính cách của nhân vật được thể hiện qua tình huống, hành động kịch, ngôn ngữ và các thủ pháp trào phúng.

+ Liên hệ, kết nối văn bản kịch với kinh nghiệm của bản thân, với đời sống hiện tại để phân tích và đánh giá được tác động của tác phẩm hài kịch đối với người đọc và tiến bộ xã hội.

- Đọc trước đoạn trích; tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Ni-cô-lai Va-xi-li-ê-vích Gô-gôn (Nikolay Vasilyevich Gogol) và tác phẩm Quan thanh tra.

- Đọc nội dung giới thiệu để hiểu bối cảnh của đoạn trích.

Xem đáp án » 12/07/2024 83

Bình luận


Bình luận