Câu hỏi:

13/07/2024 106

Nhận xét vè giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ gợi ra từ văn bản.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giá trị nhận thức thể hiện ở việc tác phẩm văn học mang đến cho bạn đọc những hiểu biết về tự nhiên, xã hội và về chính bản thân mình (tự nhận thức). Giá trị giáo dục thể hiện ở khả năng hình thành nơi người đọc những phẩm chất đạo đức, có thể thay đổi thế giới quan, nhân sinh quan. Giá trị thẩm mĩ của tác phẩm văn học thể hiện ở khả năng thỏa mãn nhu cầu về cái đẹp, phát triển năng lực, thị hiếu về cái đẹp cho người đọc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Liệt kê những sự kiện chính của văn bản.

Xem đáp án » 13/07/2024 58

Câu 2:

Theo bạn, văn bản trên chủ yếu được sáng tác theo phong cách nào? Hãy chỉ ra một số biểu hiện của phong cách đó.

Xem đáp án » 11/07/2024 45

Câu 3:

Qua văn bản, bạn nhận thấy thân phận của Ô-sê-ki và Rô-ku-nô-sê có gì giống và khác nhau? Dựa vào đâu bạn cảm thấy như vậy?

Xem đáp án » 11/04/2024 44

Câu 4:

Bạn nhận xét gì về tính cách của Ô-sê-ki và Rô-ku-nô-su-kê?

Xem đáp án » 13/07/2024 39

Bình luận


Bình luận