Câu hỏi:

11/04/2024 39

Việc đưa vào báo cáo các hình ảnh và thuyết minh hình ảnh nhằm mục đích gì?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhằm cung cấp bằng chứng thông qua các hình ảnh, thuyết minh hình ảnh để phân tích bằng chứng giúp tăng sức thuyết phục cho những kết quả và kết luận được trình bày trong báo cáo dự án.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở lớp 11, các em đã được rèn luyện viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề; bài này tiếp tục rèn kĩ năng viết báo cáo về kết quả của bài tập dự án. Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án là nêu lên những kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong một dự án học tập đã được giao dưới hình thức một báo cáo.

- Bài tập dự án thường gồm nhiều nhiệm vụ, yêu cầu người học vận dụng các hiểu biết về kiến thức, kĩ năng,... để đề xuất ý tưởng, giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn đời sống. Ví dụ: tổ chức sưu tầm và giới thiệu một số tác phẩm hài kịch; đánh giá tác động của trò chơi điện tử (games) với học sinh trong lớp / trường em; tìm hiểu, giới thiệu và đề xuất cách thức khai thác du lịch bền vững một danh lam thắng cảnh của địa phương; chế tạo mô hình máy chiếu phim 3D,...

- Bài tập dự án thường được thực hiện ở nhà, theo nhóm, trong một thời gian khá dài.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của dự án được thể hiện bằng những sản phẩm có thể trưng bày, giới thiệu được như: tập san, tờ rơi, trang web, vở kịch, bài trình chiếu, mô hình,...

- Hoạt động viết báo cáo kết quả của bài tập dự án thuộc giai đoạn kết thúc dự án học tập. Báo cáo kết quả có thể sử dụng sơ đồ, bảng biểu, có thuyết minh các hình ảnh minh hoạ, có sử dụng trích dẫn, cước chú và biết trình bày phần tài liệu tham khảo.

Đọc thông tin sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới để tìm hiểu cách trình bày báo cáo kết quả bài tập dự án:

Báo cáo kết quả dự án gồm những nội dung nào? Nội dung nào là nội dung chính?

Xem đáp án » 11/04/2024 69

Câu 2:

Bài tập: Vừa qua lớp em đã được giao tiến hành hai dự án học tập sau:

- Sức mạnh của tiếng cười qua một số tác phẩm hài kịch.

- Tác động của phương tiện nghe – nhìn đối với văn hoá đọc trong giới trẻ hiện nay.

Em hãy thay mặt nhóm để viết báo cáo kết quả bài tập của một trong hai dự án trên.

Xem đáp án » 12/07/2024 59

Câu 3:

Rèn luyện kĩ năng: Thao tác lập luận bác bỏ

Xem đáp án » 11/04/2024 59

Câu 4:

Để viết báo cáo kết quả của bài tập dự án, các em cần lưu ý:

Xem đáp án » 13/07/2024 57

Câu 5:

Kết quả của bài tập dự án được thể hiện qua những đề mục nào?

Xem đáp án » 11/04/2024 41

Bình luận


Bình luận