Câu hỏi:

11/04/2024 67

Tính nhiệt lượng cần thiết để làm 2,0 g nước đá từ –20 °C chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100 °C.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhiệt lượng để nước đá từ –20 °C đến 0 °C là:

 Q1=mcΔt1=0,002.4200.(0(20))=168J

Nhiệt lượng để nước từ 0 °C đến 100 °C là:

 Q2=mcΔt2=0,002.4200.(1000)=840J

Nhiệt lượng nóng chảy nước đá ở 0 °C là:   Q3=λm=3,33.105.0,002=666J

Nhiệt lượng hoá hơi nước ở 100 °C là:  Q4=Lm=2,3.106.0,002=4600J

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp:   Q=Q1+Q2+Q3+Q4=6274J

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để xác định nhiệt dung riêng của một chất bằng thực nghiệm thì cần đo những đại lượng nào?

Xem đáp án » 11/04/2024 144

Câu 2:

Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của một chất bằng thực nghiệm, cần đo được những đại lượng nào?

Xem đáp án » 11/04/2024 130

Câu 3:

Tính nhiệt lượng cần thiết để tăng nhiệt độ của một miếng nhôm có khối lượng 810 g từ 20 °C lên 75 °C. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K.

Xem đáp án » 11/04/2024 122

Câu 4:

Xác định nhiệt lượng cần cung cấp để nung nóng chảy hoàn toàn 1 tấn đồng từ 25 °C. Sử dụng số liệu nhiệt dung riêng ở Bảng 4.1 và cho biết nhiệt nóng chảy riêng của đồng là 180.103 J/kg.

Xem đáp án » 11/04/2024 116

Câu 5:

Cho biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2 300.106 J/kg có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 11/04/2024 92

Câu 6:

Trong đời sống hằng ngày và nhiều lĩnh vực sản xuất, người ta thường phải cung cấp năng lượng để làm nóng vật hoặc tạo ra sự chuyển thể của các chất. Nhiệt lượng cần truyền cho một vật để nó nóng lên hoặc chuyển thể phụ thuộc vào những yếu tố nào và có thể được xác định như thế nào?

Xem đáp án » 11/04/2024 77

Câu 7:

Với số liệu như trong Bảng 4.3 thì nhiệt lượng đã cung cấp cho nước đá là bao nhiêu?

Xem đáp án » 11/04/2024 77

Bình luận


Bình luận