Câu hỏi:

14/07/2019 22,822

Cho bảng số liệu:

GDP của Trung Quốc và thế giới qua các năm (Đơn vị: tỉ USD)

Dựa vào bảng số liệu, trả lời câu hỏi: Tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới qua các năm lần lượt là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn: Tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới năm 1985 = 239 / 12 360 x 100 = 1,9%. Lần lượt các năm tiếp theo, tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới là: 2,4%; 4,0%; 9,2% và 13,7%. Như vậy, tỉ trọng GDP của Trung Quốc ngày càng tăng.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trung Quốc thời kì cổ, trung đại không có phát minh nào sau đây?

Xem đáp án » 14/07/2019 38,090

Câu 2:

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm (Đơn vị: %)

Dựa vào bảng số liệu, trả lời câu hỏi: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985 – 2015 là

Xem đáp án » 14/07/2019 33,320

Câu 3:

Dựa vào bảng số liệu cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm (câu 10), trả lời câu hỏi sau: Nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985 – 2015 là

Xem đáp án » 14/07/2019 25,443

Câu 4:

Cho bảng số liệu:

Dân số Trung Quốc năm 2014 (Đơn vị: triệu người)

Nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 14/07/2019 23,789

Câu 5:

Cho bảng số liệu:

Sản lượng một số nông sản của Trung Quốc qua các năm (Đơn vị: triệu tấn)

Dựa vào bảng số liệu, trả lời câu hỏi: Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số nông sản của Trung Quốc giai đoạn 1985 – 2014 là

Xem đáp án » 14/07/2019 12,241

Câu 6:

Dựa vào bảng số liệu GDP của Trung Quốc và thế giới qua các năm (câu 1), trả lời câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng từ bảng số liệu trên?

Xem đáp án » 14/07/2019 7,481

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK