Câu hỏi:

14/07/2019 2,255

Công cuộc Đổi mới nền kinh tế nước ta được bắt đầu từ năm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Mục 1, SGK/7 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP của nước ta đang chuyển dịch theo hướng?

Xem đáp án » 14/07/2019 45,000

Câu 2:

Xu hướng chuyển dịch trong nội bộ ngành ở khu vực I ( nông – lâm – ngư nghiệp) của nước ta là?

Xem đáp án » 14/07/2019 42,451

Câu 3:

ý nào dưới đây không phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta những năm qua?

Xem đáp án » 14/07/2019 32,262

Câu 4:

Ý nào dưới đây không đúng khi nói về chất lượng tăng trưởng nền kinh tế nước ta những năm qua?

Xem đáp án » 14/07/2019 26,289

Câu 5:

ý nào dưới đây đúng khi nói về sự chuyển dịch trong nội bộ ngành ở khu vực II( công nghiệp – xây dựng)?

Xem đáp án » 15/07/2019 23,359

Câu 6:

Trong những năm qua, các ngành dịch vụ ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng kinh tế đất nước một phần là do?

Xem đáp án » 15/07/2019 19,190

Câu 7:

Trong những năm gần đây ngành đóng góp ít nhất trong cơ cấu GDP của nước ta là?

Xem đáp án » 14/07/2019 18,949

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK