Câu hỏi:

26/02/2020 20,133

Các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho X là một amin bậc 3 điều kiện thường ở thể khí. Lấy 7,08 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thì khối lượng muối thu được là:

Xem đáp án » 26/02/2020 9,559

Câu 2:

Thủy phân 4,3 gam poli(vinyl axetat) trong môi trường kiềm thu được 2,62 gam polime. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là

Xem đáp án » 26/02/2020 8,988

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai về axit nitric?

Xem đáp án » 26/02/2020 7,037

Câu 4:

Những gluxit có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là :

Xem đáp án » 26/02/2020 5,790

Câu 5:

Không dùng bình thủy tinh để chứa dung dịch axit nào sau đây ?

Xem đáp án » 26/02/2020 5,628

Câu 6:

Hoà tan 3,38 gam oleum vào nước được dung dịch X. Để trung hoà dung dịch X cần 800ml dung dịch KOH 0,1 M. Công thức phân tử oleum đã dùng là

Xem đáp án » 26/02/2020 4,810

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK