Câu hỏi:

15/04/2021 63,749

Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: "Phát triển kinh tế khắc phục sự tụt hậu về kinh tế" là khẳng định không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội nói đến khái niệm nào sau đây?

Xem đáp án » 10/12/2021 177,099

Câu 2:

Nội dung nào sau đây nói về vai trò của sản xuất của cải vật chất?

Xem đáp án » 11/12/2021 101,019

Câu 3:

Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình được gọi là gì?

Xem đáp án » 15/04/2021 95,520

Câu 4:

Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

Xem đáp án » 15/04/2021 85,286

Câu 5:

Đối với gia đình, phát triển kinh tế là tiền đề để

Xem đáp án » 15/04/2021 61,984

Câu 6:

Nếu tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ để khi cần thì đem ra mùa hàng. Trong trường hợp này, tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

Xem đáp án » 08/11/2021 57,938

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900