Câu hỏi:

13/07/2024 923

Điền vào ô trống cho đúng:

Lũy thừa Cơ số Số mũ Giá trị của lũy thừa  
72       (1)
23       (2)
  3 4   (3)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ở hàng ngang (1) ta có lũy thừa 72 có cơ số là 7, Số mũ là 2, Giá trị của lũy thừa là 49

- Ở hàng ngang (2) ta có lũy thừa 23 có cơ số là 2, Số mũ là 3, Giá trị của lũy thừa là 8

- Ở hàng ngang (3) có cơ số là 3, Số mũ là 4 nên ta có lũy thừa là 34, Giá trị của lũy thừa là 81.

Ta có bảng:

Lũy thừa Cơ số Số mũ Giá trị của lũy thừa
72 7 2 49
23 2 3 8
34 3 4 81

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20.

Xem đáp án » 13/07/2024 24,863

Câu 2:

Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

Xem đáp án » 13/07/2024 16,020

Câu 3:

Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.

Xem đáp án » 13/07/2024 9,914

Câu 4:

Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

Hãy dự đoán 11112 bằng bao nhiêu? Kiểm tra lại dự đoán đó.

Xem đáp án » 13/07/2024 9,191

Câu 5:

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa. 6.6.6.3.2

Xem đáp án » 13/07/2024 5,686

Câu 6:

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa 2.2.2.3.3

Xem đáp án » 13/07/2024 5,125

Câu 7:

Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10.

Xem đáp án » 13/07/2024 4,588

Bình luận


Bình luận