Câu hỏi:

31/07/2019 37,180

Điều không đúng với đặc điểm phản xạ có điều kiện là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi chạm tay phải gai nhọn , trật tự nào sau đây mô tả đúng cung phản xạ co ngón tay?

Xem đáp án » 31/07/2019 52,358

Câu 2:

Điều không đúng đối với sự tiến hóa của hệ thần kinh là tiến hóa theo hướng?

Xem đáp án » 31/07/2019 39,578

Câu 3:

Phản xạ phức tạp thường là phản xạ?

Xem đáp án » 31/07/2019 39,181

Câu 4:

Bộ phận của não phát triển nhất là?

Xem đáp án » 31/07/2019 36,268

Câu 5:

Trong các đặc điểm sau:

(1) Thường do tủy sống điều khiển

(2) Di truyền được, đặc trưng cho loài

(3) Có số lượng không hạn chế

(4) Mang tính bẩm sinh và bền vững

Có bao nhiêu đặc điểm trên đúng với phản xạ không điều kiện?

Xem đáp án » 31/07/2019 35,420

Câu 6:

Phản xạ đơn giản thường là phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ do?

Xem đáp án » 31/07/2019 34,801

Bình luận


Bình luận