Câu hỏi:

03/03/2020 394

Sắp đến ngày ôn thi học kì, em dự định sắp xếp thời gian trong ngày như thế nào cho hợp lí và có nhiều thời gian dành cho ôn tập ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Học sinh tự sắp xếp thời gian phù hợp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm những hành vi biểu hiện trái ngược với tiết kiệm. Hậu quả của những hành vi đó trong cuộc sống như thế nào ?

Xem đáp án » 03/03/2020 811

Câu 2:

Hãy đánh dấu X vào các ô trống tương ứng với thành ngữ, da dao, tục ngữ nói về tiết kiệm

 

a) Năng nhặt, chặt bị.  
b) Cơm thừa, gạo thiếu.  
c) Góp gió thành bão.  
d) Của bền tại người.  
e) Vung tay quá trán.  
g) Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.  
h) Ăn phải dành, có phải kiệm.  
i) Tích tiểu thành đại.  
k) Ăn chắc mặc bền.

Xem đáp án » 03/03/2020 473

Câu 3:

Qua truyện trên, em thấy Thảo có suy nghĩ gì khi được mẹ thưởng tiền ? Việc làm của Thảo thể hiện đức tính gì ?

Xem đáp án » 03/03/2020 376

Câu 4:

Em hãy phân tích diễn biến trong suy nghĩ và hành vi của Hà trước và sau khi đến nhà Thảo. Từ đó, em cho biết ý kiến của mình về hai nhân vật trong truyện trên.

Xem đáp án » 03/03/2020 284

Bình luận


Bình luận