Câu hỏi:

04/03/2020 942

Phong trào Cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp như thế nào đến xã hội châu Âu thời bấy giờ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phong trào Cải cách tôn giáo lúc đầu được khởi xướng ở Đức (do một tu sĩ người Đức là M.Lu – thơ khởi xướng) sau đó nhanh chóng lan rộng sang khắp các nước châu Âu.

- Phong trào đã thúc đẩy, châm ngòi cho cuộc khởi nghĩa nông dân, đặc biệt là ở Đức, thường gọi là cuộc "chiến tranh nông dân Đức". Đây có thể được coi là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống phong kiến châu Âu.

- Đạo Ki – tô đã bị phân hóa thành hai giáo phái:

    + Cựu giáo là Ki – tô giáo cũ.

    + Tân giáo là tôn giáo cải cách.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo?

Xem đáp án » 04/03/2020 10,057

Câu 2:

Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì?

Xem đáp án » 04/03/2020 3,652

Câu 3:

Em hãy nêu nội dung tư tưởng cải cách của Lu – thơ và Can – vanh.

Xem đáp án » 04/03/2020 1,288

Câu 4:

Vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến?

Xem đáp án » 04/03/2020 962

Câu 5:

Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng. Nội dung tư tưởng của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?

Xem đáp án » 04/03/2020 777

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK