Câu hỏi:

04/03/2020 11,114

Thế nào là chế độ quân chủ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đứng đầu.

    - Chế độ quân chủ chuyên chế là chế độ mà quyền lực tâp trung tuyệt đối, tối cao, vô hạn trong tay một người (vua- hoàng đế - Thiên tử...) mọi người phải phục tùng tuyệt đối.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào? Quan hệ giữa các giai cấp ấy ra sao?

Xem đáp án » 04/03/2020 3,904

Câu 2:

Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là gì?

Xem đáp án » 04/03/2020 1,465

Câu 3:

Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây được hình thành từ bao giờ ?

Xem đáp án » 04/03/2020 555

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK