Câu hỏi:

04/03/2020 3,490

Hãy trình bày tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Đinh – Tiền Lê.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 - Các xưởng thủ công của nhà nước được thành lập, tập trung ở kinh đô Hoa Lư, tập trung những người thợ khéo tay trong nước chuyên rèn, đúc vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền, may quần áo, mũ, giày cho vua, quan và binh sĩ.

    - Trong nước nhân dân vẫn tiếp tục các nghề thủ công truyền thống như đúc, rèn sắt, làm giấy, dệt, làm đồ gốm, đồ mộc….

    - Thương nghiệp: quan hệ bang giao Việt – Tống được thiết lập, nhân dân miền biên giới hai nước trao đổi hàng hóa với nhau.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế thời Đinh – Tiền Lê có bước phát triển?

Xem đáp án » 04/03/2020 6,392

Câu 2:

Đời sống xã hội và văn hóa nước Đại Cồ Việt có gì thay đổi?

Xem đáp án » 04/03/2020 1,403

Câu 3:

Tại sao thời Đinh – Tiền Lê các nhà sư lại được trọng dụng?

Xem đáp án » 04/03/2020 1,183

Câu 4:

Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh – Tiền Lê.

Xem đáp án » 04/03/2020 471

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK