Câu hỏi:

04/03/2020 4,996

Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược của nhà Tống?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cử Thái úy Lý Thường Kiệt chỉ huy.

    - Tăng cường lực lượng quốc phòng, quân đội tập luyện ngày đêm.

    - Các tù trưởng đánh trả các cuộc quấy phá, dụ dỗ của nhà Tống.

    - Ở phía Nam, đánh bại ý đồ tấn công phối hợp của nhà Tống với Chăm-pa.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 04/03/2020 14,356

Câu 2:

Việc chủ động tiến công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 4,597

Câu 3:

Em hãy trình bày lại âm mưu xâm lược của nhà Tống đối với Đại Việt.

Xem đáp án » 04/03/2020 2,658

Câu 4:

Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 2,055

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK