Câu hỏi:

04/03/2020 2,218

Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống ở nước:

   - Mang: là cơ quan hô hấp lấy ôxi hòa tan trong nước và thải CO2 ra môi trường nước.

   - Bóng hơi: tăng khối lượng riêng của cá giúp cá lặn và giảm khối lượng riêng của cá giúp cá ngoi lên.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 3 và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm

Xem đáp án » 04/03/2020 1,103

Câu 2:

Dựa vào kết quả quan sát trên mẫu mổ trong bài 32, nêu rõ các thành phần của hệ tiêu hóa mà em biết và thử xác định chức năng của mỗi thành phần.

Xem đáp án » 04/03/2020 818

Câu 3:

Dựa vào hình 33.1, hoàn chỉnh thông tin dưới đây:

Xem đáp án » 04/03/2020 758

Câu 4:

Dựa vào hình 33.2, hãy nêu rõ các bộ phận của hệ thần kinh ở cá.

   Dựa vào hình 33.3, trình bày các thành phần cấu tạo của não bộ của cá chép.

Xem đáp án » 04/03/2020 754

Bình luận


Bình luận