Câu hỏi:

03/08/2019 42,326

Đặc điểm của bào tử là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là?

Xem đáp án » 03/08/2019 71,829

Câu 2:

Để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì?

Xem đáp án » 03/08/2019 59,560

Câu 3:

Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản?

Xem đáp án » 03/08/2019 37,009

Câu 4:

Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được tạo ra?

Xem đáp án » 03/08/2019 16,701

Câu 5:

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản?

Xem đáp án » 03/08/2019 3,763

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK