Câu hỏi:

03/08/2019 5,591

Cho những biện pháp sau đây:

(1) nuôi cấy phôi

(2) thụ tinh nhân tạo

(3) sử dụng hoocmôn

(4) thay đổi yếu tố môi trường

(5) sử dụng chất kích thích tổng hợp

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở người, các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là ?

Xem đáp án » 03/08/2019 19,493

Câu 2:

Cơ sở khoa học của uống thuốc tránh thai là?

Xem đáp án » 03/08/2019 18,031

Câu 3:

Điều không đúng với sinh đẻ có kế hoạch là điều chỉnh?

Xem đáp án » 03/08/2019 18,028

Câu 4:

Biện pháp hiệu quả nhất để tăng hiệu suất Thụ tinh là?

Xem đáp án » 03/08/2019 16,331

Câu 5:

Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi về?

Xem đáp án » 03/08/2019 6,840

Câu 6:

Biện pháp có tính phổ biến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái là?

Xem đáp án » 03/08/2019 1,814

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK